Print ut vedlagt skjema for tømmerutiner her:

Her er skjema i PDFSkjema for tømmerutiner

Skjema for tømmerutiner

Eller fyll ut vårt online skjema her:

 

    Sett et kryss for om det gjelder oljeutskillere eller fettutskillere.
    Sett et kryss for ønsket avtaleperiode. Avtalen fornyes automatisk med nye 12 mnd, med mindre avtalen er sagt opp innen 3 mnd før avtalen utløp.
    Kryss av for om man ønsker tømming i første halvdel eller mot slutten av valgt/ valgte måneder.
  • Fyll ut telefonnummer for kontaktpersonen.

 

 

Til informasjon:
1)
Ved avtale om tømmeavtale for oljeutskillere så tømmes oljeutskiller minimum 1 gang pr år, ellers ved kundens behov.
2)
Ved avtale om tømmeavtale for fettuskillere så tømmes fettuskiller min. 4 ganger pr år, ellers ved kundens behov.