Vi transporterer farlig avfall som det trengs ADR kompetanse på.
Eksempler på farlig avfall kan være tankrensingsavfall fra oljetanker og kjemikalietanker.
For å frakte farlig avfall, er det et krav om ADR kompetansebevis, dette har vi.