Vårt firma har i mer enn 50 år vært kjent i markedet med våre slamsugerbiler.
Etter hvert er virksomheten utviklet til også å omfatte andre tjenester. Foruten slamsuging av septiktanker, fettutskillere og sandkummer kan vi tilby:
– Tømming, rengjøring og tilstandskontroll av olje- og bensinutskillere
– Tømming, rengjøring og tilstandskontroll av fyringsoljetanker og parafintanker
– Utskifting av fyringsoljetanker og parafintanker
– Transport av spesialavfall
– Transport sv avfall/renovasjon på øyene
– Innhenting av spillolje
– Tømming av septiktanker og sandfang
– TV-inspeksjon av rør anlegg
– Høytrykkspyling av rør med diameter fra 2″ – 16″
– Høytrykkspyling av store rør og kulverter med diameter opp til 2 meter.
– Salg av tanker. Vi forhandler GUP-tanker fra “Flowtite Pipe and Tank” i Sandefjord

Hvem er vi bilde 1